หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน
การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:24:04

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวมัสยา มนุษย์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน การเตรียมมัคคุเทศก์นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมตามฐานกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม