หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สานสายใยน้องพี่และผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง ประจำปีการศึกษา 2561
สานสายใยน้องพี่และผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:00:13

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  จัดโครงการสานสายใยน้องพี่และผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ได้ทำความรู้จักสนิทสนมซึ้งกันและกันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆและเพื่อนใหม่ ให้มีความอบอุ่นและประทับใจอันนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม