" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการฝึกคัดกรองสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมนันทนาการฝึกสมองกระตุ้นการรู้คิด
โครงการฝึกคัดกรองสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมนันทนาการฝึกสมองกระตุ้นการรู้คิด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-01-18 12:51:22

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลเด็ก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการฝึกคัดกรองสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมนันทนาการฝึกสมองกระตุ้นการรู้คิด Cognitive function กับผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม