หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสนับสนุนวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการสนับสนุนวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:35:51

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แสดงความรำลึกเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ โดยมีมีตัวแทนนักศึกษานำโดยนายทศวร สุขบุญชูเทพ นายกสโมสรนักศึกษาได้นำทุกสาขาวิชาเข้าร่วมในพิธีวางพานดอกไม้เพื่อสักการะ ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม