หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับ คณะจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ต้อนรับ คณะจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-03 11:08:33

29 สิงหาคม 2561 อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้การต้อนรับ คณะจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและแนวทางการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม