หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 3 โครงการ ในโครงการ “อาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย”
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 3 โครงการ ในโครงการ “อาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:00:27

24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับงบประมาณสนับสนุนจากการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 3 โครงการ ในโครงการ “อาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย” (Innovation for older persons) จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ อาคาร ส.ธ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ