" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 80 ชั่วโมง
โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 80 ชั่วโมง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-01-08 09:09:56

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ผศ.พิเศษ.ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 80 ชั่วโมง (สำหรับผู้ประกอบการสถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) ขึ้น ณ ห้อง 2144 ชั้น 4 อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ
ชุดสูท