หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง งบประมาณ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง งบประมาณ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:34:08

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง งบประมาณ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม