หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 10/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:32:22

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วาระการประชุมว่าด้วยเรื่องรายงานผลกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์ฯ ระหว่างโรงเรียนกับวิทยาลัยฯ ผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา การสอนวิชา GE จากวิทยากร และผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม