หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:28:55

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio) ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก) (แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม) สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ และ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ และ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี