หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-4
บริการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:12:13

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้บริการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-4 เป็นวันที่ 2 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม