หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมกับผู้สูงอายุในการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมกับผู้สูงอายุในการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:26:59

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการพอกเข่าให้กับผู้สูงอายุ โดยมีนายดนัย ขจรผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้