หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เข้าร่วมโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ
เข้าร่วมโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 15:59:18

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน การบรรยายธรรมะสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม