หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมแนะนำรายวิชาที่มีการเรียนการสอนและให้ความรู้เพิ่มเติมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
เตรียมความพร้อมแนะนำรายวิชาที่มีการเรียนการสอนและให้ความรู้เพิ่มเติมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:09:53

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.พีรดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมแนะนำรายวิชาที่มีการเรียนการสอนและให้ความรู้เพิ่มเติมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องเรียนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม