" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหานคร สมุนไพรไทย
มหานคร สมุนไพรไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-25 11:35:20

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผศ.พิเศษ. ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหานคร สมุนไพรไทย” (Herbal Biz Trade Fair) ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ เซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมบูธของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และทักทายผู้ประกอบการสมุนไพรไทย รวมทั้งได้ประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อหาแนวทางร่วมในการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนไทย