หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > พิธีฝากตัวเป็นศิษย์และอัญเชิญตราฯ
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์และอัญเชิญตราฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-03-15 16:49:02

6 สิงหาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ลูกพระนางและอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม