หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการตรวจแบบคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-4
บริการตรวจแบบคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:08:01

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาให้บริการตรวจแบบคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-4 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม