หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำยาบ้วนปาก”
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำยาบ้วนปาก”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:30:44

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำยาบ้วนปาก” จากสารสกัดสีเสียดเทศ ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม