หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-03 11:04:08

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประชุมบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และการปรับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม