" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบรรยายพิเศษ อ. Peter
การบรรยายพิเศษ อ. Peter

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-25 11:33:33

เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษโดย Professor Emeritus Dr. Peter Thomas Sherwood, Dr. Hugh Thomas, และ Dr. Lydia D’mello ในหัวข้อ “Natural Medicine: Caring for Others and oneself” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 4 และ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปี 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลสุขภาพและความห่วงใยผู้ป่วยให้แก่นักศึกษา ครั้งนี้ Professor Emeritus Dr. Peter Thomas Sherwood ได้ถ่ายทอดความรู้วิธีการรักษาอาการบาดเจ็บแบบ Your Healing Hands อีกด้วย