หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนปฎิบัติการใช้ Selective และ Differential media ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
เรียนปฎิบัติการใช้ Selective และ Differential media ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:24:33

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนปฎิบัติการใช้ Selective และ Differential media ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย ซึ่งส่วนหนึ่งของรายวิชาจุลชีววิทยาปรสิตและภูมิคุ้มกัน สอนโดยอาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม