" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ การประปานครหลวง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ การประปานครหลวง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-25 11:02:04

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาภายใต้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ 8 การประปานครหลวง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้