" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-11-17 11:43:16

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดและนำไปสู่การปฏิบัติจริง

โอกาสนี้ อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเปิดงานและกล่าวให้โอวาท จากนั้นประธานชมรมต่างๆ แนะนำชมรมพร้อมเชิญชวนให้นักศึกษาใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรม ต่อด้วย อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายกิจการพิเศษ แนะนำกิจการหอพักนักศึกษาและทีมคณะกรรมการ ปิดท้ายด้วยการแสดงโชว์จากชมรมผู้นำเชียร์ และมินิคอนเสิร์ตสุดไพเราะจากชมรมดนตรี

https://www.facebook.com/CollegeOfAlliedHealthSciences/photos/pcb.1663957056995579/1663954950329123/?type=3&theater