หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-03 11:01:56

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมบุคลากร  โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน ผ่าน Video Conference ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม