หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สอบปฏิบัติในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1
สอบปฏิบัติในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:24:08

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 วิยาลัยสหเวชศาสตร์ สอบปฏิบัติในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติการนวดได้อย่างถูกต้องตามหลักการนวดแผนไทยแบบราชสำนัก ณ ห้องหัตถเวชกรรมไทย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม