" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จากภูมิปัญญา สู่ นวัตกรรม Thailand 4.0” ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
จากภูมิปัญญา สู่ นวัตกรรม Thailand 4.0” ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-15 16:25:17

30 พฤศจิกายน 2560 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เปิดงาน นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา ครั้งที่ 10 “1 ทศวรรษ นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา จากภูมิปัญญา สู่ นวัตกรรม Thailand 4.0” ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ตำรับวังสวนสุนันทา และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม