" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-11-08 17:53:54

3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง “จินตมหานที ลูกพระนางร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ขอขมา แม่นทีคืนเดือนเพ็ญ” เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมเฉลิมฉลอง  เรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำ  รวมถึงสืบสานและรักษา  ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย  โดยมี ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ประกวดดนตรีโฟล์คซอง มีการออกร้านขายอาหารแต่ละประเภท  รวมทั้งการแสดงของแต่ละสาขาวิชา เป็นไปอย่างสนุกสนาน