หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9
ถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-03 10:37:40

10 สิงหาคม 2561 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  แม่ของแผ่นดิน อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์ฯ สมุทรสงครามอาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9  เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน  ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม