หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ “TAN LAND”
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ “TAN LAND”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:17:25


วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ “TAN LAND” ดินแดนแห่งความสมดุล บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา