" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา ครั้งที่ 10
นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา ครั้งที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-15 16:22:53

27 พฤศจิกายน 2560 นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเปิดงาน นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา ครั้งที่ 10 “1 ทศวรรษ นิทรรศการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา จากภูมิปัญญา สู่ นวัตกรรม Thailand 4.0” ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ตำรับวังสวนสุนันทา และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม