" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานสุนันทารำลึก ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานสุนันทารำลึก ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-11-17 11:41:28

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.พญ ดวงพร นาคะพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมงานสุนันทารำลึก ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำวางพานพุ่ม และบวงสรวงสักการะ

ในการนี้ ท่านคณบดี ผศ. พิเศษ ดร. นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ให้เกียรติเป็นตัวแทนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์วางพานพุ่มสักการะเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

https://www.facebook.com/CollegeOfAlliedHealthSciences/photos/pcb.1658552457536039/1658542454203706/?type=3&theater