หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นศ.แพทย์แผนไทยชั้นปี 4 ฝึกจำแนกสมุนไพร (คณาเภสัช) ตามหลักเภสัชกรรมไทย
นศ.แพทย์แผนไทยชั้นปี 4 ฝึกจำแนกสมุนไพร (คณาเภสัช) ตามหลักเภสัชกรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-03 16:55:42

นศ.แพทย์แผนไทยชั้นปี 4 ฝึกจำแนกสมุนไพร (คณาเภสัช) ตามหลักเภสัชกรรมไทย

     วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำนักศึกษาในสาขา ชั้นปีที่ 4 ฝึกจำแนกพิกัดสมุนไพร (คณาเภสัช) ตามหลักเภสัชกรรมไทย เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา ให้มีความชำนาญในการปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา