หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนเพชรสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 ทำจิตอาสา ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนเพชรสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 ทำจิตอาสา ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-03 15:59:06

นักศึกษาที่ได้รับทุนเโครงการทุนเพชรสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 ทำจิตอาสา ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

     วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนเพชรสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 น.ส.อัจฉรา แก้วบุษบา เอเซีย รหัสนักศึกษา 60122234001 ทำจิตอาสา โดยการช่วย บรรณารักษณ์ จัดหมวดหมู่หนังสือ และจัดระเบียบสมุด ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา