" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปักแนวไม้ไผ่กับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปักแนวไม้ไผ่กับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-11-08 10:42:22

18 ตุลาคม 2560 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปักแนวไม้ไผ่กับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม