หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ตรวจเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ตรวจเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 15:59:46

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณ บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการตรวจเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม