หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-03 10:35:27

12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดยผศ.เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม