" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio
สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-15 16:21:01

29 พ.ย. 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio โดยจัดการสอบสัมภาษณ์เป็น 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 09.00 – 12.00 และรอบบ่าย 13.30 – 16.30 น. และจัดแบ่งตามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แขนงวิชาการดูแลเด็ก) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แขนงวิชาการดูแลผู้สูงอายุ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม) และ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข