" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-11-17 11:43:52

9 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยพิธีในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครู และเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้

ภายในงาน ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เจิมแป้งและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษา

https://www.facebook.com/CollegeOfAlliedHealthSciences/photos/pcb.1657801287611156/1657796924278259/?type=3&theater