หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1)
นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-03 15:58:13

นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1)

     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยฺแผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติ วิชาหัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1) เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย(นวดแบบราชสำนัก การนวดไทยพื้นฐาน) ณ ห้อง 2306 หัตถเวชกรรมไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา