หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 1 จัดอุปกรณ์และสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่ ในห้องปฏิบัติการ
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 1 จัดอุปกรณ์และสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่ ในห้องปฏิบัติการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-03 15:56:25

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 1 จัดอุปกรณ์และสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่ ในห้องปฏิบัติการ

     วันที่ 2 ตุลาคม 2561 อาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 1 สำรวจ อุปกรณ์และสารเคมี เพื่อจัดหมวดหมู่ ให้ถูกต้องเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการต่อไป ณ ห้อง 2402 ห้องเคมี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา