" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-11-08 10:41:19

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่งเสริมให้นักศึกษานำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นตามนโยบายคุณภาพ ๓ ดี และให้นักศึกษามีความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ