หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจเช็คตารางเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปีและตารางสอนสำหรับคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ตรวจเช็คตารางเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปีและตารางสอนสำหรับคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-03 10:33:21

13 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายวิชาการและบุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันตรวจเช็คตารางเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปีและตารางสอนสำหรับคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม