" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-25 11:09:40

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข นำทีมอาจารย์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ธัญญะ  พรหมศร, อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์  จิตต์ระเบียบ และอาจารย์ ดร. ทิพย์วารินทร์  เบ็ญจนิรัตน์ เดินทางไปจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ณ วิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ (Vinh Long Community College) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในโอกาสนี้ Mr. Le Binh Tam ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฝังเข็มจังหวัดเหวิ่นลำ (Acupuncture Union of Vinh Long Province) ให้เกียรติร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเวียดนามด้วยวิธีการฝังเข็มแบบเวียดนาม เปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นอย่างมาก