" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ร่วมกับประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ร่วมกับประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-15 16:18:23

28 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ร่วมกับประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาพรวม  ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร