หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานวันมหิดล 24 กันยายน 2561 (Mahidol Day)
งานวันมหิดล 24 กันยายน 2561 (Mahidol Day)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 15:57:34


วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันมหิดล 24 กันยายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์"

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย