หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรม งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา สร้างสรรค์และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิตและการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญา ด้วยกระทงกาบกล้วย
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกิจกรรม งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงค ...
2020-11-21 11:05:32
ร่วมลงนามความร่วมมือกับดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเชิงเขาหมอน จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาและวิจัยกัญชง กัญชาเพื่อการแพทย์
วันที 31 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-11-21 11:02:27
โครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม Chatrium Ballroom ชั้น 4 โรงแรม Chatrium Riverside Bangkok
1 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-11-21 10:59:50
ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการกัญชา นักลงทุน นักการตลาด เยี่ยมโรงปลูกกัญชา แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธ ...
2020-11-21 10:56:49
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสม ...
2020-11-21 10:54:12
พิธีเททองหล่อ บรมครูชีวกโกมารภัทร์ รุ่นยันตโสฬสมหามงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-11-21 10:49:58
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายธรรมจันทร์
22 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุณัชชา เชาว์ไว และ อาจารย์ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการกา ...
2020-11-21 10:48:05
กิจกรรมศึกษาสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการเกษตรจิตอาสา บรรยายวิธีการปลูก การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-11-21 10:46:17
ประมวลภาพการประกวด Ambassador of aesthetics health science 2020 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม
ประมวลภาพการประกวด Ambassador of aesthetics health science 2020 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแ ...
2020-11-21 10:44:26
ข่าวย้อนหลัง