" />
หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ร่วมกิจกรรม KM และร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน
25 ธันวาคม 2561 บุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคร ...
2019-01-15 14:41:59
มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แผนไทยเพื่อสุขภาพสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
25 ธันวาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ...
2019-01-15 14:34:37
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ร่วมแสดงพลังประชาธิปไตย ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
25 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ร่วมแสดงพลังประชาธิปไตย ลงคะแนนเสียงเ ...
2019-01-15 14:31:31
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ธันวาคม 2561 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกร ...
2019-01-15 14:28:04
คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวแทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงคะแนนเสี ...
2019-01-15 14:24:55
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 กับโครงการสนับสนุนการศึกษานักเรียนท้องถิ่น
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้ ...
2019-01-15 14:20:33
อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 9/2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ...
2019-01-15 14:16:51
เข้าร่วมประชุมในโครงการ “กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show” เพื่อปลุกคนไทยที่มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสาวญาณิศา บุญเกื้อ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-01-15 14:08:40
ข่าวย้อนหลัง