หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

การประกอบ “เครื่องรีดเส้นยาลูกกลอน” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
16 มกราคม 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาว ...
2019-01-21 12:24:35
โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2019-01-21 12:15:00
เข้าร่วมประชุมในโครงการ “กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show” เพื่อปลุกคนไทยที่มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสาวญาณิศา บุญเกื้อ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-01-15 14:08:40
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร.
เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒ ...
2019-01-15 14:01:08
กิจกรรม"พัฒนาศักยภาพและเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ; เย็บแผล ฉีดยา และหัตถการที่จำเป็น
เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม&qu ...
2018-12-28 00:08:56
สอบภาคปฎิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงยาสมุนไพรไทย รายวิชาเภสัชเวท
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2018-12-28 00:01:28
ข่าวย้อนหลัง