หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมภรณ์ บุญญาวรกุล นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คว้า 1 รางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬา หมากกระดานคู่ผสม
เมื่อวันที่ 11-20 มกราคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสม ...
2019-02-15 16:04:37
การประกอบ “เครื่องรีดเส้นยาลูกกลอน” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
16 มกราคม 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาว ...
2019-01-21 12:24:35
โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2019-01-21 12:15:00
ข่าวปัจจุบัน