" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันยูยิตสู รายการ Budo Warrior ชิงชนะเลิศภาคกลาง (Ranking JJAT)
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันยูยิตสู รายการ Budo Warrior ชิงชนะเลิศภาคกลาง (Ranking JJAT)    &n ...
2018-10-16 15:41:43
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The sense Taekwondo&Jujitsu Championship 2018
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The sense Taekwondo&Jujitsu Championship 2018     เมื่อวั ...
2018-10-16 15:42:03
“ห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่อเลขานุการการแพทย์” IT Classroom
“ห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่อเลขานุการการแพทย์” IT Classroom     เมื่อวันที่ 8 ...
2018-10-11 15:05:38
เตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4     วันที่ 4 ตุล ...
2018-10-11 14:48:21
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เข้ารอบการคัดสรรกุลบุตร "กุลธิดากาชาด"
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เข้ารอบการคัดสรรกุลบุตร "กุลธิดากาชาด ...
2018-10-03 16:53:56
นศ.แพทย์แผนไทยชั้นปี 4 ฝึกจำแนกสมุนไพร (คณาเภสัช) ตามหลักเภสัชกรรมไทย
นศ.แพทย์แผนไทยชั้นปี 4 ฝึกจำแนกสมุนไพร (คณาเภสัช) ตามหลักเภสัชกรรมไทย     วันที่ 3 ตุ ...
2018-10-03 16:55:42
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 4 รับวัคซีนด้วยกิจกรรมฝึกสติ หรือ Mindfulness
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 4 รับวัคซีนด้วยกิจกรรมฝึกสติ หรือ Mindfulness& ...
2018-10-03 14:13:57
นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนเพชรสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 ทำจิตอาสา ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
นักศึกษาที่ได้รับทุนเโครงการทุนเพชรสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 ทำจิตอาสา ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์&nb ...
2018-10-03 15:59:06
นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1)
นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1)  &n ...
2018-10-03 15:58:13
นักศึกษาแพทย์แผนไทย ปี4 ร่วมจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ Yoga Health
นักศึกษาแพทย์แผนไทย ปี4 ร่วมจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ Yoga Health     เมื่อวันที่ 1 ต ...
2018-10-03 15:57:17
ข่าวย้อนหลัง