" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

เข้าร่วมประชุมในโครงการ “กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show” เพื่อปลุกคนไทยที่มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสาวญาณิศา บุญเกื้อ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-01-15 14:08:40
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร.
เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒ ...
2019-01-15 14:01:08
กิจกรรม"พัฒนาศักยภาพและเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ; เย็บแผล ฉีดยา และหัตถการที่จำเป็น
เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม&qu ...
2018-12-28 00:08:56
สอบภาคปฎิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงยาสมุนไพรไทย รายวิชาเภสัชเวท
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2018-12-28 00:01:28
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำยาบ้วนปาก”
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-12-15 13:30:44
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “DSPM ประเมินพัฒนาเด็กเติบโตสมวัย”
4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2018-12-15 13:27:21
สอบปฏิบัติในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 วิยาลัยสหเวชศาสตร์ สอบปฏิบัติในวิชา หัตถเ ...
2018-12-15 13:24:08
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ “TAN LAND”
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ...
2018-12-15 13:17:25
“สอบปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ และการพันผ้า” ในรายวิชาการเคหะพยาบาลและการปฐมพยาบาล (Home Nursing and First Aid)
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-12-15 13:13:53
ข่าวย้อนหลัง