หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.นรินทร์ กากะทุม นำทีมนักศึกษาแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ศึกษาการพัฒนา “ผักเหลียงในรูปแบบชาสมุนไพรและแคปซูล เพื่อสุขภาพ"
วันที่ 13 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัย ...
2021-06-26 22:42:51
ดร.นรินทร์ กากะทุม นำทีมนักศึกษาแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ศึกษาการพัฒนา “ผักเหลียงในรูปแบบชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ"
วันที่ 12 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัย ...
2021-06-26 22:38:41
รุ่นพี่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพมาต้อนรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS#1
วันที่ 13 มีนาคม 2564 อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภ ...
2021-06-26 22:36:42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมบุคลากรมารอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 13 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอ ...
2021-06-26 22:31:01
อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเ ...
2021-06-26 22:26:21
อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเ ...
2021-06-26 22:24:19
ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS64 รอบ Portfolio นางสาวโซฟีนา ลาเตะ นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS64 รอบ Portfolio นางสาวโซฟีนา ลาเตะ น ...
2021-06-26 22:20:00
ภาพบรรยากาศวันรายงานตัว วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
ภาพบรรยากาศวันรายงานตัว วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุข ...
2021-06-26 22:17:17
ข่าวย้อนหลัง